Türkçe
AYVALIK

Gömeç TONE OTEL

KAZDAĞLARI VE EDREMİT KÖRFEZ ÖNEMLİ DOĞA KORUMA ALANLARI OLARAK BELİRLENDİ..

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında gerçekleşen hibe programlarından birisi olan SGP Türkiye tarafından Kazdağları ve Edremit Körfezi desteklenecek önemli doğa koruma alanı olarak belirlendi. Mevcut Durum Değerlendirme Çalıştayı Daveti   Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

 

127 ülkede yöre halkı tarafından geliştirilen biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve arazi bozunumu konulu projeleri destekleyen Küresel Çevre Fonu, Küçük Destek Programı (GEF SGP) Türkiye tarafından 6. Ulusal Strateji dönemi kapsamında   Kazdağları ve Edremit Körfezi Türkiye’de desteklenecek iki önemli doğa koruma alanından birisi olarak belirlendi. Konu ile ilgili olarak  Küresel Çevre Fonu, Küçük Destek Programı (GEF SGP) Türkiye ile Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından “Kaz Dağları ve Edremit Körfezi İçin Mevcut Durum Değerlendirme Çalıştayı” önceki gün Güre Mahallesi’nde ki Afrodit Otel’de yapıldı.

Bölgede ki sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumların katıldığı çalıştayda GEF Küçük Destek Programı (SGP) Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, SGP programı hakkında bilgi vererek, SGP Türkiye sunumu ve Satoyama-COMDEKS Programı tanıtımı, Kaz Dağları ve Edremit Körfezi (Önemli Doğa Alanları) haritalama çalışmasıKaz Dağları ve Edremit Körfezi mevcut durum analizi ve bundan sonraki adımların görüşülmesi başlıklarında sunum yaptı.

(SGP) Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, yaptığı açıklamada, “SGP Türkiye biyoçeşitliliğin azalması ve iklim değişikliği gibi sorunlara karşı dayanıklı alanlar ve toplumlara erişebilmek için ‘geleneksel üretim alanları’ yaklaşımını temel alan, doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir yaşam ortamları oluşturmayı ve bunları desteklemeyi amaçlamaktadır. SGP Türkiye, 6. Uygulama Programı kapsamında Kaz Dağları, Babakale-Asos Kıyıları ve Ayvalık Önemli Doğa Alanları (kısaca Kaz Dağları ve Edremit Körfezi) için yerel inisiyatifler ve sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilecek küçük ölçekli proje tekliflerini 2018 yılı Şubat ayına kadar destekleyecektir. Yöre halkını ve yerel tarafları başvurabilecekleri bu program konusunda bilgilendirmek, söz konusu Önemli Doğa Alanlarının bu program dâhilinde ele alınabilecek olan ihtiyaç ve önceliklerini değerlendirmek amacıyla Proje Evi Kooperatifi moderatörlüğünde Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla bir günlük çalıştayımızı gerçekleştirdik. İlgili paydaşların katılımı ile Kaz Dağları, Ayvalık, Babakale-Asos bölgelerinde yaşanan doğa ve çevre sorunları irdelenecek, mevcut durum analizi yapılacak ve gelecek için hedef ve koşulların belirlenmesine, aynı zamanda mali desteğe hak kazanabilecek biyolojik çeşitlilik, tarımsal biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve arazi bozunumu konulu projeler hakkında yörede bir fikir birliği oluşturulmasına çalışılacaktır” dedi

26/01/2020 Gün Ortalama:2201  Bugün 571 Ziyaret var  Sitede 4 kişi var  IP:18.232.55.175